Historia sześciu stuleci na jednej ulicy. Ulica Ormiańska.

Zapoznacie się z historią rozbudowy miasta na przykładzie jednej malutkiej uliczki Lwowa - ulicy Ormiańskiej. Ulica zachowała dla was majestatyczne pomniki dawnych historycznych zabudowań i całkiem «młode» artystyczne formy, a także najmniejszy pomnik w mieście.

Trasa: Świątynia ormiańska, Kamienica Arcybiskupia, pomnik lampy naftowej, Budynek „Czterech pór roku”, Drabinka do nieba pomnik Uśmiechowi, Pomnik lwowskim piwowarom.

Trwałość: do 1 godziny (audio informacja koło każdego pomnika - do 3 minut).

Ulica jest znana z 1444 roku. Teraźniejsza ulica składa się zdwóch części, rozdzielonych w poprzek ulicą Krakowską. Każda część ulicy kiedyś miała swoją nazwę - Akademicka, Uniwersytecka, Ormiańska, Ormiańska wyższa, Ormiańska stara, Burgerstrasse (w czasach okupacji niemieckiej). Z 1946 roku ulica ma nazwę Ormiańska, przecież była centralną ulicą w kwartale Ormiańskim. Razem z audioprzewodnikiem przejdziecie się jedną z najstarszych uliczek Lwowa i zobaczycie różne pomniki, które znajdują się na tej ulicy. Dotknijcie historii ulicy, zaczynając od 1363 roku (Świątynia Ormiańska) i do 1993 roku (artystyczne zjednoczenie Fryga) i zobaczycie to, co zmusi Was do uśmiechu.